Objavio Branislav Popović 24/09/2015 - 12:26

Kandidatura za bolje sutra

Svetska WAKO federacija će održati 24. novembra ove godine u  Dablinu, Irska, redovnu izbornu Generalnu Skupštinu gde će biti obavljen izbor novog Predsednika federacije kao i novog Borda direktora (Upravni odbor).
 
 
Prema Statutu Svetske federacije, mandat predsednika traje četiri godine.
 
Predsednik Kik boks saveza Srbije prof. dr. Borislav Pelević podneo je svoju kandidaturu uz sva prateća dokumenta u roku, do 23. Septembra 2015, čime je ispoštovana zvanična procedura i njegova kandidatura će već od  narednog dana biti objavljena među zemljama članicama Svetske federacije.
Iako je u decembru 2013. godine na izbornoj skupštini Evropske WAKO federacije izabran za  Predsednika i tu funkciju uspešno obavlja i danas, prof. dr. Pelević je uz svesrdnu podršku iz zemlje ali i iz velikog broja zemalja iz sveta, podneo kandidaturu za Predsednika Svetske kik boks federacije.
 
 
 Podršku u zemlji pre svega je dobio od svog matičnog Saveza, koji ga je i nominovao, ali i od Ministarstva omladine i sporta, Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije. 
Ova tri najrelevantnije ustanove zadužene za sport u Srbiji su poslale i zvanična pisma podrške koja su uvrštena u dokumentaciju o nominaciji. U podršci su se rukovodili i uvažavali Pelevićevo dugogodišnje iskustvo kao predanog sportskog radnika i dobitnika najvišeg društveno-sportskog priznanja u Srbiji 2014. godine – „Majska nagrada“, uspesima koje je postigao unapređenjem kik boksa kao sportske grane u Srbiji, kao i rezultatima srpskih kik boksera koji su godinama osvajali veliki broj medalja na najprestižnijim i najvećim međunarodnim takmičenjima (poslednjih godina kik boks je, po navodima Sportskog saveza Srbije), najtrofejniji sport u Srbiji. 
 
 
Uvereni smo da će kandidatura prof. dr. Borislava Pelevića za predsednika Svetske kik boks federacije doprineti punoj afirmaciji i razvoju kik boksa  u svetu. Ostaje da sačekamo 24. novembar i rezultate glasanja delegata na Skupštini.