Objavio Stefan Rosić 13/05/2015 - 13:08

SAOPŠTENJE SOS KANALA

SUD ODLAŽE PROSLAVU !!!
Iako poslednjih mesec dana SOS kanal sa džinglovima poznatih ličnosti  gromoglasno najavljujje za  22. maj  proslavu 20 godina postojanja, u obavezi smo da obavestimo javnost da je još  uvek neizvesno  da li će proslave uopšte biti i kakva  je dalja sudbina SOS kanala.
 Već  je poznato da je u maratonskom sudskom procesu, koji traje od 2008.godine presudom PRIVREDNOG SUDA u Beogradu od 2.jula 2013.godine, ovaj  SUD  obavezao RRA i Ratel da SOLIDARNO NADOKNADE VIŠE MILIONSKU ŠTETU SOS kanalu zbog dodeljivanja neispravne frekvencije.
Ali  ta presuda  je još uvek mrtvo slovo na papiru,jer se  SKORO PUNE DVE GODINE  presuda Privrednog suda nalazi  u PRIVREDNOM APELACIONOM SUDU,po žalbi RRA i Ratela.
Mi postavljamo pitanje  da li ovaj spor traje skoro deceniju zato što su tuženi dve regulatorne agencije čiji rad je u 2013. i 2014.godini od strane Evropske komisije i Saveta za borbu protiv korupcije  ocenjen negativnom ocenom ili zato što je u ovom sudskom procesu umešač i država Srbija i  zbog čega za SOS kanal ne važi član 6. Evopske konvencije o ljudskim pravima - PRAVO NA SUDJENJE U RAZUMNOM ROKU.
 Da li je neko moćan izvršio pritisak na sud ili je u pitanju  nezainteresovanost suda, za Sos kanal i 60 zaposlenih je nebitno. Zbog nebrige,nemara ili korupcije, opstanak televizije,iza koje ne stoji ni jedna partija ili  moćan lider,koja dve decenije afirmiše zdrav život, amaterski, rekreativni, školski,vrhunski,sport i sport invalida i vodi kampanje protiv droge i pušenja, dovodi se u pitanje.
Zbog greške Ratela i RRA SOS kanalu se u kontinuitetu od 2006.godine nanosi ogromna materijalna i nematerijalna šteta i praktično mu je oduzetno jedno od osnovnih ustavnih prava - pravo na rad i iste uslove u odnosu na sve druge privredne subjekte.
Ne ulazeći u to kakva će presuda biti, da bi se izbegle špekulacije i nagradjanja i radi ugleda institucije,želimo da verujemo da   će Apelacioni privredni sud u ovom sporu u najkraćem roku doneti pravednu i poštenu odluku na koju čekamo skoro punu deceniju.
 Vlasnik i  direktor
 
 
Dragiša Kovačević

Kategorije: