Objavio Stefan Rosić 02/08/2014 - 15:08

Nema više reklama na prekograničnim kanalima !!!

 
Usvajanjem seta medijskih zakona biće značajno poboljšan polozaj domaćih emitera. Prvi put će  svi   startovati sa istih pozicija. Izlaskom drzave  iz vlasništva  sada će svi imati iste uslove na trzistu, jer su do sada  drzavni mediji  bili u dominantnom, privilegovanom polozaju u odnosu na privatne.
Za opstanak domaćih televizija najvaznija je zakonska odredba kojom se jasno i eksplicitno utvdjuje status PREKOGRANIČNIH KANALA. Do sada su ti kanali koji emituju program iz inostranstva,a reemituju ga ne  teritoriji Srbije, drastično kršili Konvenciju o prekograničnoj televiziji, kojoj im je garantovana sloboda prijema i reemitovanja.
Naime ti kanali su neovlašćeno i protivzakonito sa mastera u Srbiji MENJALI I PREKRAJALI SADRZAJ,prekidajući tok signala,objavljivanjem priloga, emisija i reklama,koji nisu deo IZVORNOG PROGRAMA.
Zakonom o elektonskim medijima,koji su u subotu izglasali poslanici Skupštine Srbije, to je zabranjeno. Gledaoci tih kanala,koji se reemituju u  Srbiji ubuduće će  pratiti te programe titlovane ili sinhronizovane na srpski jezik,ali bez REKLAMA,PRILOGA,EMISIJA i drugih sadrzaja,koji su do sada neovlašćeno ubacivani u program iz improvizovanih studija u Srbiji.
 

 

Komentari

Dejan R. Popovic, dipl. inz.

Nov Zakon o oglašavanju je samo pružio šansu domaćim medijima da se značajan deo marketinškog kolača slije u njihove kase, ali ce se tek posle njegovog objavljivanja, primene i sprovodjenja od strane R(T)EM-a i MTTT-a, videti da li ce obezbediti stvarnu zastitu pruzalaca medijskih usluga.