Вратимо игру деци Београда

Током двадесетог века медији су доживели огроман раст и постали једна од најјачих сила модерног друштва. Једна од првих последица распростирања медија јесте преношење одређене културе као суме начина живота, … Read More