IMPRESUM

Naziv medija: Portal SOS KANAL PLUS (www.soskanal.net)

Izdavač: Televizija SOS KANAL PLUS D.O.O. Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 39a, 11000 Beograd

Adresa elektronske pošte: marketing@soskanal.net

Internet stranica: www.soskanal.net

Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Milutinović

Nadležna regulatorna / nadzorna tela: Savet za štampu

Registracioni broj media: Portal SOS KANAL PLUS je upisan u Registar medija kod APR-a pod brojem: IN 000905

SOS KANAL PLUS PORTAL