KAKO FUNKCIONIŠE SINDIKAT FUDBALERA U MAKEDONIJI

(31.3.2023) – Kolega sa Sportnetworkns Radovan Maksimović boravio je u Skoplju i tamo je napravio intervju sa Pančom Ćumbevim, predsednikom sindikata fudbalera Makedonije.

Kako su organizovani fudbaleri kod naših komšija, sa kakvim problemima se susreću i kako komuniciraju sa ostalim sindikalnim vođama tema je ovog razgovora.

FOTO – SCREENSHOT