ODBOJKAŠKA RADIONICA NA FAKULTETU SPORTA

Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu održana je „radionica“ na temu „Upotreba digitalnih sredstava u treningu i balansiranje sportske karijere i obrazovanja“ u okviru projekta „SERVE“ (Smart Education Resources in Volleyball Environment – Odbojkaški obrazovni programi), dvogodišnjeg projekta (2022 – 2024.) koji sprovodi Odbojkaški savez Srbije u saradnji sa Odbojkaškim federacijama Bugarske i Hrvatske, Bugarskom nacionalnom sportskom akademijom i Univerzitetom u Beču.

Projekat se finansira kao program Evropske komisije „Erazmus+“ u oblasti sporta, a cilj projekta je promocija obrazovanja u sportu, kao i podsticanje dualne karijere sportista.

Predavači na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja bili su dr Goran Nešić, redovni profesor i dr Nikola Majstorović, docent, a u radu su učestvovali nekadašnji reprezentativci Bojan Janić i Novica Bjelica, kao i kadetski reprezentativac Ignjat Dopuđ. Janić je prvi trener, a Bjelica i Dopuđ igrači Partizan Efbeta.

„Radionici“ su prisustvovali treneri, igrači i studenti Fakluteta, koji su potom diskutovali o potrebama dualnog obrazovanja i mogućih modela za unapređenje obrazovanja profesionalnih sportista.

TEKST I FOTO – OSS