DRŽAVA SRBIJA POMAŽE FSS SA 295 MILIONA DINARA

(2.4.2023) – Kroz mehanizam upotrebe sredstava iz tekućih budžetskih rezervi, Vlada Srbije je za Fudbalski savez Srbije izdvojila 295 miliona dinara na ime finansijske pomoći.

U dokumentu objavljenom u Službenom glasniku, koji je Vlada Srbije donela 30. marta, navodi se da se taj iznos prenosi iz sredstava opredeljenih za upravljanje, raspolaganje i zaštitu državne imovine, odnosno zgrada i građevinskih objekata.

Novac se prenosi na intervencijska sredstva, a zatim preko Generalnog sekretarijata vlade raspoređuje kroz dotacije nevladinim organizacijama, to jest FSS.

U službenom glasniku se navodi:

– REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

1. Iz sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 138/22), u okviru Razdela 47 – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Program 0605 – Evidencija, upravljanje i raspolaganje javnom svojinom, funkcija 130 – Opšte usluge, Programska aktivnost 0002 – Upravljanje, raspolaganje i zaštita državne imovine, aproprijacija ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti, sredstva u ukupnom iznosu od 295.000.000 dinara prenose se u tekuću budžetsku rezervu, utvrđenu u okviru Razdela 16 – Ministarstvo finansija, Program 2402 – Intervencijska sredstva, funkcija 160 – Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu, Programska aktivnost 0001 – Tekuća budžetska rezerva, aproprijacija ekonomska klasifikacija 499 – Sredstva rezerve, i raspoređuju se Generalnom sekretarijatu Vlade, na ime finansijske pomoći Fudbalskom savezu Srbije.
2. Sredstva tekuće budžetske rezerve iz tačke 1. ovog rešenja raspoređuju se u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.7 – Generalni sekretarijat Vlade, Program 2102 – Podrška radu Vlade, funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0008 – Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade, aproprijacija ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama.
3. O realizaciji ovog rešenja staraće se Ministarstvo finansija.
4. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

FOTO – FSS
IZVOR – MERIDIAN SPORT