“MALI ŠAMPIONI – KORONA 1:0” – Sport za decu ometenu u razvoju

Kao što svi znamo, pandemija virusa Covid – 19, traje već skoro pune dve godine. U tom periodu, korona se pojavljivala u više „talasa“. Pre pojave vakcina protiv ovog smrtonosnog virusa, prva na udaru i najugroženija populacija su bili najstariji pojedinci (iznad 65 godina starosti), kao i oni sa takozvanim „pridruženim“ bolestima. Nakon obavljene vakcinacije pomenute grupe ljudi, u sledećem „talasu“ „na red je došla“ mlađa populacija (od 30 do 65 godina starosti). Kako je i ona, dobrim delom imunizovana, korona virus je, početkom 2021. godine, počeo da prokužuje još mlađe pripadnike, kako domaće, tako i svetske populacije (osnovce i srednjoškolce). Svedoci smo da, ove jeseni, sve više najmlađih (pa čak i novorođenčadi) oboleva od raznih bolesti izazvanih ovim „opakim“ virusom, koji, po svemu sudeći, „ne bira svoju žrtvu“.

Kroz seriju tekstova koji slede, pokušaćemo (našim sugestijama, ličnim primerima, mišljenjima lekara i medicinskog osoblja, mišljenjima sportskih radnika, statističkim podacima itd.) da utičemo, pre svega, na roditelje dece srednjoškolskog i osnovnoškolskog uzrasta ali i na samu decu, da, poštovanjem osnovnih državno – propisanih epidemioloških mera, vrate svoje živote u „redovne tokove“. Pod „redovnim tokovima“, pre svega, podrazumevamo REDOVNO BAVLJENJE SPORTOM (rekreativno ili profesionalno) jer se, na taj način, najdelotvornije utiče na pravilan psiho – fizički razvoj mladeži ali se, sa druge strane, osnažuje njihov imuni sistem koji je, kao takav, otporniji na mnogobrojne virusne infekcije koje „vrebaju“ pa, samim tim, i na virus tipa Covid – 19.

Kao što smo u uvodu i naveli, važnost i značaj bavljenja sportom, pogotovo u uslovima pandemije korona virusa, je nemerljiv. Sport jeste “lek” za pravilan psiho – fizički razvoj dece i mladih ali zamislite benefite koje on donosi kada su u pitanju mlade osobe sa invaliditetom ili psiho – fizičkim smetnjama. Jednom rečju – NEMERLJIVO! U tu svrhu Vam predstavljamo organizaciju pod nazivom “FROM”.

Šta je FROM?

To je sportsko strukovno udruženje iz Beograda koje promoviše sportske aktivnosti kod osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Na čelu škole je Dragan Nikolić po zanimanju defektolog koji trenira sa decom i mladima. Ideja je nastala iz neophodnosti fizičke rekreacije i potrebe da se svakom detetu pruži ista mogućnost bavljenja telesnim razvojem. „Sve vežbe koje radimo prilagođene su njihovim specifičnim motoričkim aktivnostima koje oni mogu da savladaju i razvijaju”, kaže Nikolić za BBC na srpskom. Važnost treninga, kako gospodin Nikolić kaže, je da se, radom i vežbanjem, razvijaju nove mogućnosti dece. Naime, posle samo nekoliko treninga, deca stiču pokrete koje ranije nisu mogli da naprave.

Treninzi su koncipirani tako da se, kod ove grupe dece i mladih, prvo razvija krupna, a potom fina motorika.

Krupna motorika

Na ranom uzrastu razvoj motorike je osnova za razvoj drugih funkcija, pre svega senzornih i kognitivnih

Kašnjenje u držanju glave, sedenju i hodanju uglavnom je povezano sa usporenim psihofizičkim razvojem

Opšti nivo reagovanja deteta i koordinisanost pokreta tela mnogo su značajniji faktori od pojedinačnih pokazatelja

Teškoće deteta (neusklađeni, nesvrsishodni i neusmereni pokreti) na uzrastu do dve godine mogu biti u vezi sa zaostajanjem u telesnom i/ili mentalnom razvoju

Neke od teškoća – poremećaj kontrole glave, nedovoljan tonus, nemogućnost održavanja uspravnog položaja/ravnoteže, cerebralna paraliza – mogu biti organski uslovljene

Stereotipni pokreti karakteristični su za poremećaje iz autističkog spektra

Fina motorika

Zaostajanje u razvoju fine motorike ne mora biti alarmantan znak, već je pokazatelj da te funkcije treba uvežbavati kroz igru

Vežbanjem fine motorike razvija se i detetova pažnja, budnost i premeštanje pažnje

Ako dete ne poseže za predmetom, a izostaju i reakcije na zvuke, to može ukazivati na potrebu kontrole sluha ili vida

Interesovanje za određenom vrstom aktivnosti ukazuje na sklonosti koje bi trebalo podržavati kupovinom igračaka ili materijala za omiljene igre

Pred polazak u školu, dete dostiže zrelost koordinacije finih pokreta ruku sa pokretima očiju, koja je preduslov za uvežbavanje čitanja i pisanja

Kašnjenje u razvoju hvatanja predmeta prstima, udruženo sa ostalim indikatorima, ukazuje na zaostajanje u kognitivnom razvoju i moguću mentalnu retardaciju

Takva deca veoma dugo imaju stisnutu šaku, a razvoj hvata je najčešće podjednako usporen kod obe ruke

SAVET ZA KRAJ: Najbolje je popričati sa osobama koje rade u ustanovama zdravstvene zaštite pre nego što dete započne sa redovnom fizičkom aktivnošću. Pokušajte da dobijete savete od profesionalaca sa iskustvom u fizičkoj aktivnosti osoba sa posebnim potrebama. Ovi ljudi mogu više da kažu o obimima i tipovima aktivnosti koje mogu biti odgovarajuće za vaše dete.

Ovaj projekat sufinansiran je sredstvima ministarstva Kulture i informisanja republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.